Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska åk 3

Vollsjö skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Det här läsåret fortsätter vi att utveckla kunskaperna i engelska. Vi kommer främst att arbeta med muntlig kommunikation så att du får möjlighet att utveckla din förståelse för enkel, talad engelska och din förmåga att delta i enkla samtal. Vi kommer till viss del även att arbeta med att läsa och skriva enkla ord, fraser och texter.

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt. Eleven ska kunna använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. Eleven ska kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Skolans värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan har i uppdrag att främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.

Konkreta mål

 Genom undervisningen i engelska kommer du att utveckla din förmåga att...

 •  Förstå enkelt talad engelska
 •  Tala och sjunga på engelska
 •  Läsa ord och enkla meningar på engelska
 •  Skriva ord och enkla meningar på engelska

Så här ska vi göra

 För att du ska lära dig språket kommer vi att:

 • Se på engelska filmer 
 • Sjunga olika sånger
 • Dramatisera
 • Spela spel
 • Prata engelska med varandra
 • Läsa och skriva ord och enkla meningar på engelska
 • Läsa korta sagor

Så här kommer vi att bedöma ditt arbete

Vi kommer bedöma din förmåga att...

 • Visa att du förstår vad andra säger när de pratar enkel engelska
 • Prata engelska genom att använda dig av ord och fraser
 • Läsa ord och enkla meningar
 • Skriva ord och enkla meningar

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Matriser i planeringen
Engelska åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback