Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemiska reaktioner

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

I detta arbetsområdet får vi använda vår kunskap om universums byggstenar, atomerna, för att närmre undersöka och förstå vad som händer när olika ämnen (atomer och molekyler) reagerar med varandra. Det är det som vi kallar för kemiska reaktioner.

Syfte i koppling till läroplanen...

Vi ska använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband.

Mål med arbetsområdet...

...du ska kunna:

- förklara att allt är uppbyggt av atomer

- förklara att olika atomer tillsammans bildar molekyler och ge exempel på en molekyl

- förklara skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening.

- Förklara vad en kemiska reaktion är och ge exempel på kemiska reaktioner

- beskriva och förklara hur de kemiska reaktionerna fotosyntes och förbränning fungerar  

- Ge exempel på några kemiska upptäckter, nya ämnen som kemister gjort.

- Ge exempel på matens kemi och hur man får maten att vara hållbar. 

- göra systematiska undersökningar och dokumentera ditt arbete

Så här kommer vi att arbeta...

...eleverna kommer att:

  • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner
  • Göra laborationer 
  • Använda Läroboken "Boken om fysik och kemi" sidan 96 - 107 och skriva i arbetsboken. 
  • Se på lärarledda experiment 

Bedömning görs på...

....din förmåga att:

-Beskriva skillnaden mellan atomer och molekyler

-Förklara vad en kemisk reaktion är och ge exempel på några kemiska reaktioner

-Ge exempel på historiska upptäckter inom kemi

-Dokumentera laborationer med text och bild

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kemi
Uppgifter
Dissekera en tigerraket.
Förklara rost
Uppgift 3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback