Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Create a picture book, week 17-23.

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Vi kommer att skapa en bilderbok med ett digitalt verktyg som heter Storybird.

Innehåll: 

Från vecka 17 så ska vi arbeta med Storybird.com för att skapa en bilderbok. Du kommer få skapa en bilderbok på engelska med hjälp av bilder på hemsidan Storybord.com. Du kommer att få och ge kamratrespons på bilderboken där du får/ger konstruktiv kritik för att kunna förbättra boken. Den färdiga boken kommer sedan att redovisas inför yngre elever. 

 
 

Arbetssätt 

Vi kommer arbeta på följande sätt:  

  • Skriva en berättande text  
  • Redigera text  
  • Anpassa text och bild för att passa syfte  
  • Kamratrespons och revidera  
  • Redovisa muntligt inför yngre elever vecka 22 och 23.
     

Bedömning  

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:  

  • Det skriftliga kommer att bedömas i det färdiga arbetet och i kamratresponsen.  
  •  Det muntliga kommer att bedömas under redovisningen och under det kontinuerliga arbetet.

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
The book

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback