Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Algebra

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Algebra

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:


- förstå och kunna använda matematiska begrepp

- förstå och kunna använda matematiska metoder 

- välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

Du behöver träna följande begrepp (s. 72-84):

- Likhet

- Ekvation

- Likhetstecken

- Variabel (okänt tal)

 

Du behöver kunna följande matematiska metoder (s. 72-84):

- Grundläggande räkneregler med addition, subtraktion, multiplikation och division (Heltal och decimaltal)

- Multiplicera med 10, 100 och 1000 samt dividera med 10, 100 och 1000 (Heltal och decimaltal)

- Lösa enkla ekvationer där ett okänt tal förekommer.

- Skriva en ekvation utifrån en given text.

 

 

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

- Gemensamma genomgångar

- Gemensam räkning

- Egen räkning i räknehäfte

- Filmklipp på:

       - webbmatte http://www.webbmatte.se/index_film.php och

       - youtube https://www.youtube.com/user/e1m0h/videos?disable_polymer=1

 

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Skriftligt prov fredag 8 februari.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Algebra
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter