Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kol och kolföreningarnas kemi - Organisk kemi

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Allt liv består i grunden av molekyler som innehåller kol. Det gäller din kropp, alla djur och växter och allt som du äter. I det här arbetsområdet får du lära dig mer om vilken roll kolet spelar för livet på jorden.

Period

v. 38-43

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Grundämnet kol - finns i flera former som grundämne (diamant, grafit och nya material)
 • Kolväten (strukturformler & egenskaper)
 • Mättade och omättade kolväten med dubbel- & trippelbindningar (strukturformler & egenskaper)
 • Hur och varför atomer sitter ihop med varandra (kovalenta bindningar/elektronparbindning)
 • Fossila bränslen (Vårt beroende av dem, användning, miljöpåverkan, destillering/raffinering & krackning)
 • Alkoholer som kemiskt begrepp (strukturformel och egenskaper/användning)

Du kommer att få arbeta med:

 • att läsa texter
 • genomgångar
 • eget arbete
 • laborationer
 • filmer

Sidor att läsa:

Sidorna finns i kapitel kol och kolföreningar i kemiboken. Läs följande avsnitt:

 • Rent kol
 • De flesta ämnen innehåller kol
 • Kolväten
 • Fossila bränslen
 • Mättade omättade kolväten
 • Alkoholer
 • Organiska syror
 • Estrar

 

Veckoplanering

V.38 Intro-laboration - Aktivt kol, Grunderna hos kolatomen, kovalenta bindningar och kolets kretslopp. Laboration: Pyrolys/Torrdestillation

V.39 Kolväten och alkoholer - Laboration alkoholers egenskaper

V.40 Organiska syror och estrar - Laboration: Energimängd i alkoholer 

V.41 Raffinaderi, Växthuseffekten, Vad vi kan göra för att motverka växthuseffekten

V.42 Balansera formler, fotosyntes, cellandning/förbränning

V.43 Skriftligt prov och analys

Utvärderingsform

Löpande under momentets gång, skriftligt prov v. 43 + laborationsanalys

Instuderingsfrågor Kol och kolföreningar/Organisk kemi 

Grönt = binogi-film 

Gult = Kemiboken 

Ädelgasstruktur 

Kemiboken s. 252 

 • Vad är ädelgasstruktur? 

 • Varför reagerar de flesta atomer med varandra? 

Bindningar 

Atomer kan sitta ihop 

Kemiboken – Kovalentbindning/elektronparbindning s. 258, 262-263 

 1. Vad är en bindning? 

 1. Vilka tre olika bindningar nämner vi under kursen? 

 1. Vad är en kovalent bindning? 

Grundämnet kol 

Organisk kemi 

Grundämnet kol 

Kemiboken s. 180-183 

 • Varför kan kol finnas i så många föreningar? 

 • I vilka former finns rent kol? 

 • Nämn några saker som de kan användas till. 

Kolväten 

Kolväten 

Mättade och omättade kolväten 

Kemiboken s. 184-186, 195-196 

 • Vilka två grundämnen består kolväten av? 

 • Vad heter de fyra första ämnena i metanserien? 

 • Rita upp strukturformeln och summaformeln/molekylformeln för dem. 

 • Var används de olika kolvätena till? 

 • Vad innebär ett omättat kolväte till skillnad från ett mättat? 

Fossila bränslen 

Energi 

Bränslen 

Fossila bränslen 

Kemiboken s. 187-194 

 • Vilka bränslen kallas för fossila bränslen? 

 • Hur skapas kol? 

 • Hur skapas olja? 

 • Hur skapas naturgas? 

 • Vad är positivt med förbränning av de fossila bränslena? 

 • Vad är negativt med förbränning av de fossila bränslena? 

 • Varför ökar den totala mängden koldioxid vid förbränning av de fossila bränslena? 

Raffinering 

Kemiboken s. 190 

 • Hur går det till när man tar fram olika bränslen ur råolja? 

Växthuseffekten och biobränslen 

Vad är biobränslen 

Klimatförändringarnas historia 

Biomassa som energikälla 

Miljöpåverkan av biobränslen 

Växthuseffekten 

Kemiboken s. 160-164, 210-215 

 • Hur fungerar växthuseffekten? 

 • Vad skulle hända på jorden om växthuseffekten inte fanns? Varför? 

 • Vad menas med den förstärka växthuseffekten? 

 • Vad kan konsekvenserna bli om växthuseffekten ökar? 

 • Vad behöver göras på jorden för att växthuseffekten inte ska öka? 

Alkoholer 

Alkoholer 

Kemiboken s. 197-199, 216-217 

 • Hur bildas alkoholer? 

 • Vad heter de fyra första alkoholer utifrån metanserien? 

 • Rita upp strukturformel och skriv summaformel/molekylformel. 

 • Vad används de olika alkoholerna till? 

Organiska syror 

Organiska syror 

Kemiboken s. 200-201, 218-219 

 • Hur bildas en syra? 

 • Vad heter de fyra första organiska syrorna? och var man kan finna dessa 

 • Rita upp strukturformel och skriv summaformel/molekylformel. 

 • Vad används de olika syrorna till? 

Estrar  

Kemiboken s. 202-203 

 • Hur skapas en ester? 

 • Vad används de till? 

Kolets kretslopp 

Kolets kretslopp 

Kemiboken s. 146 

 • Hur kolets lilla kretslopp till? 

 • Hur går kolets stora kretslopp till? 

Reaktionsformler (se häftet du fått av din lärare) 

Reaktionsformler: Förbränning av propan 

Reaktionsformler: Balansering av reaktionsformler 

Kemiboken s. 93-94, 224-225 

 • Förstå att pilen i reaktionsformeln visar själva reaktionen. 

 • Hur skrivs en reaktionsformel? 

 • Hur balanseras en formel?  

 • Hur går cellandning/förbränning till? 

 • Hur går fotosyntes till?för


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback