Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Jorden, solen, månen och stjärnorna

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 januari 2019

Nu ska vi ge oss ut i rymden! Vi ska lära oss mer om jordens och månens rörelser i förhållande till solen, månens olika faser och de olika planeterna.

Begreppsförmågan

Du kommer att få träna på att använda olika begrepp i sitt sammanhang och veta vad de betyder. 

 

Analysförmågan

Du kommer att få träna dig på att beskriva och visa hur jorden och månen rör sig i förhållande till solen.

 

Procedurförmåga

Du kommer att få skapa faktatext där text och bild samspelar.

 

Kommunikativa förmågan

Du kommer att få möjlighet till att samtala om rymden.

 

Arbetssätt

Vi kommer  att:

ha genomgångar.

titta på filmer.

läsa och lyssna på faktatexter.

tillverka en modell som visar jordens, och månens rörelser i förhållande till solen.

titta på och prata om planeterna i solsystemet.

skriva och rita.

Viktiga begrepp

dygn, dag/natt, stjärna, månader, planet, solen, månen, solsytem

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback