Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Taluppfattning och problemlösning - Koll på matematik 4A

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 december 2018

Eleverna får arbeta med talsorterna tusental, hundratal, tiotal och ental. Därefter följer ett avsnitt om tallinjen, talens ordning och att storleksordna tal. Ni kommer lära er detta genom att räkna i matteboken samt att göra andra aktiviteter kring området.

Våra mål

Du ska:

 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp.
 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om tiotal, hundratal, tusental osv. och att siffrans positon avgör värdet, till exempel att tvåan i 5423 betyder 2 tiotal.
 • Storlekordna naturlig tal.
 • Placera tal på tallinjen.

 

 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområdet, till exempel om 3 + 6 = 9 så är 300 + 600 = 900.
 • Utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning. (additions- och subtraktionstabellerna)

 

 • Föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet och naturliga tal.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper. 
 • Arbeta i matteboken "Koll på matematik". 
 • Andra aktiviteter som rör arbetsområdet. 

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna.
 • muntliga diskussioner och resonemang.
 • mattekollen 1, 2 och 3. 
 • ett matte test.

Kraven för de olika bedömningsnivåerna ser du i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik - taluppfattning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback