Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Mänskliga rättigheter

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 1 april 2019

Vi kommer att arbeta med mänskliga rättigheter under V.11 - V.16 med en avslutande examination den 16/4 som ni kommer att få arbeta med även under lektionen den 17/4.

Att ha koll på vår omvärld och vara medvetna om vad som sker runt oss är viktigt.

 

I skolverkets kunskapskrav för Sam 1a1 ingår följande:

  • * De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  • *Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

 

Begrepp  och områden som det är särskilt viktigt att ha koll på:

 

* FN (och dess arbete för mänskliga rättigheter)

* Folkrätt

* Konventioner

* Justitieombudsmannen

* Diskrimineringsombudsmannen

* Icke-statliga organisationer

* Rädda barnen

* Amnesty

* Human rights watch

* BRIS

* Krigsförbrytare

* Internationella brottsmålsdomstolen

* Kvinnors och barns utsatthet i krig

 

 

Ni kommer att få arbeta både enskilt i grupp. Ni kommer att få stöd i form av föreläsningar och ni kommer att få använda digilär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vem bevakar våra mänskliga rättigheter?
Folkrätt
Instuderingsfrågor Mänskliga Rättigheter
Examinationsuppgift

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback