Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 1

Året runt åk 1

Gullingeskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Du ska under året få lära dig om våra årstider och varför vi har årstidsväxlingar samt vad som händer i naturen med växter och djur, tid och temperatur. Du ska också få lära dig om högtider och traditioner.

 

Undervisningen om "Året runt" skall ge eleven kunskap om hur ett år ser ut och varför vi har årstidsväxlingar. Undervisningen ska också ge eleven kunskap om våra svenska traditioner och högtider. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för vad som händer i naturen under året.

Mål

Du ska kunna;

 • veckans dagar
 • årets månader (namn och inbördes ordning)
 • vilken månad du fyller år i
 • årstiderna (namn och följd)
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • namnge tre högtider och i vilken årstid de infaller
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna.
 • berätta om något djurs och växts livscykel

Arbetssätt

 Du kommer att:

 • lyssna på genomgångar
 • se på faktafilm
 • läsa om året och naturen
 • skriva faktatexter
 • få utrycka dig i bild och form
 • få träna på muntliga presentationer

Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Bedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback