Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Koll på matematik 5B kap 8

Wallbergsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 december 2018

Bråk och procent

Bråk och procent

Kapitlet börjar med ett avsnitt om tal i bråkform. Andra avsnittet introducerar procent. Vi lär oss växla mellan deolika formerna bråkform, decimalform och procentform. Sista avsnittet handlar om att räkna ut del av antal.

Centrala innehållet:

 • Tal i bråk-, och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • tal i bråkform och tal i blandad form
 • att addera och subtrahera tal i bråkform
 • tal i procentform
 • att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform
 • att räkna ut del av antal

 

Problemlösningsförmågan:

 • Formulera och lösa problem genom att välja och använd strategier och metoder som passar problemet
 • Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • Tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmågan: 

Begrepp: procent, tal i procentform, blandad form, tal i bråkform, tal i decimalform och bråkform

Visa, använda och uttrycka kunskaper om;

 • kapitlets begrepp
 • att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform
 • bråk som del av antal, tex. att en fjärdedel kan vara ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp
 • skriva bråk i blandad form

Metodförmågan:

 • använda fungerande metoder för att beräkna del av antal, tex att 25% av 80 är 20 kr.
 • addera och subtrahera bråk med samma nämnare

Kommunikations- och resonemangsförmågan: 

 • föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat
 • beskriva/ redovisa kunskaper om tal i bråk-, decimal-, procentform med olika uttrycksformer tex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om tl i bråk-, decimal-, och procentform.

 

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, det dagliga arbetet på lektionerna med anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Muntliga diskusiioner och resonemang.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback