Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Problemlösning åk 7

Wallbergsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Under veckorna 2-4 kommer vi att arbeta med problemlösning och problemlösningstrategier. Vi kommer att arbeta mycket med LURBRA och NCM (http://ncm.gu.se/2803 )

 

 

 

 

 

 

LURBRA Problemlösnings-strategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta ut rätt fakta för att lösa ett problem

  • Kunna välja räknesätt
  • Kunna föra ett matematiskt resonemang
  • Reflektera över rimlighet i olika lösningar
  • Behärska olika lösningsstrategier, ex Rita bild, tabeller, Uteslutning, börja bakifrån  mm
  • Kunna formulera problem som passar för olika strategier

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Stort fokus på resonemang och kommunikation.

Alla problem, både de Rika matematiska problemen och problemen från NCM ligger i Google classroom åk 7 Matematik. Även planeringen för dessa veckorna ligger där. 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
  • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
  • hur du tolkar problemet, ge ett eller flera förslag på lösningen och diskutera detta med dina kamrater som är med i gruppen.
  • hur du redovisar problems lösning och visar att du har förstått problemet.
  • hur du formulerar ett liknande problem tillsammans med andra gruppmedlemmar och lösa detta
  • hur du arbetar med dina uppgifter

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Problemlösning åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback