Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Kapitel 3 Geometri

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 december 2018

i kapitlet lär vi oss likformighet, Pythagoras Sats och kvadratrötter och deras användningar.

Innehåll

I det här området får du lära dig

 • Om symmetriska egenskaper hos objekt
 • Använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • Samband mellan längdskala, areaskala och volymskala
 • Genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
 • Undersöka giltigheten i och lösa problem med Pythagoras Sats
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Arbetssätt

 • Arbeta med uppgifterna i matematikboken Z i kapitel 3 geometri
 • Arbetsblad
 • Gemensamma uppgifter
 • Extra uppgifter
 • Aktiviteter
 • Diskussioner

Bedömning

 

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån du visar:

 • vid muntlig och skriftlig redovisning
 • i din förmåga att använda det matematiska språket både i tal och skrift
 • vid laborativa övningar på området
 • på skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Kapitel 3 Geometri (skriftligt prov)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter