Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Alla årskurser

Idrott och Hälsa VT-19. V. 2-8. År 9.

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 30 december 2018

Under vårterminens första del kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor inom följande områden: - effektiv konditions- och styrketräning (alpin inriktning) - kontroll av din egen konditionsnivå - planering och genomförande av ett konditionsprogram - teoretiska kunskaper om bland annat kroppsideal, doping, senaste forskningsrönen om fysisk träning, hur man kan hantera stress samt hur man väljer rätt kost - träna lagspel (basket, handboll och volleyboll) och racketspel

Under perioden genomför vi fem teorimoment. Dessa är numrerade 1-5 i lektionsplaneringen nedan.

Ett kunskapsprov på periodens teoriavsnitt genomföres efter Sportlovet (vecka 11). Underlagen för teoripassen finner du i ditt digitala läromedel Gleerup. ID framgår av planeringen nedan. Teoriinnehållet består även av fem stycken videoavsnitt. Dessa når du genom att logga in på; undervisningsvideo.se /användare = dan.pierre@vaxholm.se Lösen = Idrotthalsa18.

Bedömning:

- Deltagandegrad/uthållighet/fokus = din främsta möjlighet till kunskapsredovisning och betygskvalitet

- Din förmåga att anpassa dina rörelser till aktuell aktivitet

- Planering av konditionsaktiviteter för dina klasskamrater (innehåll och genomförande)

- Reflexion och analys i samband med teoriavsnitt

OBS! Rätt utrustning (idrottskläder/skor) påverkar alltid din möjlighet att deltaga med högsta rörelsekvalitet !

Guide till teorimomenten:

1. Video "Livsstil och levnadsvanor. Gleerup, Kroppsideal och doping.ID:a394, inledning-sammanfattning

2. Video "Din träning". Gleerup, Hälsa och livsstil. ID:a738, inledning-sammanfattning

3. Video "Din kost den komplexa maten". Gleerup, Sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. ID:397, inledning-sammanfattning

4. Video "Din presation". Gleerup, Mental träning och stress. ID:a589, inledning-sammanfattning

5. Video "Nej till doping". Gleerup, Dopning. ID:a917, inledning-sammanfattning

Lektionsplanering

Vecka 2 (9/1-11/1)

onsdag 9/1

9B. Genomgång av planering samt badmintonturnering

9E, 9D och 9C. Badmintonturnering

Torsdag 19/1

9E. Genomgång av planering samt badmintonturnering

9A. Badmintonturnering

Fredag 11/1

9B. Styrketräning (gym)

9A och 9D. Genomgång av planering samt styrketräning (gym)

Vecka 3 (14/1-18/1)

Måndag 14/1

9C. Cirkelträning alpint samt bordtennis

Onsdag 16/1

9B. Teori 1 (50min) samt bordtennis

9E och 9D. Cirkelträning alpint

9C. Teori 1 (hela lektionen)

Torsdag 17/1

9E. Teori 1 samt basket

9A. Cirkelträning alpint

Fredag 18/1

9B. Cirkelträning alpint

9A och 9D. Teori 1 samt basket

Vecka 4 (21/1-25/1)

Måndag 21/1

9C. Yo-Yo test samt racket/volleyboll

Onsdag 23/1

9B. Teori 2 samt Yo-Yo test

9E. Yo-Yo test

9D. Racket/volley

9C. Teori 2 (hela lektionen)

Torsdag 24/1

Vi åker till Romme och övar alpint!

Se separat PM.

Fredag 25/1

9B. Komp.ledigt

9A och 9D. Teori 2 samt Yo-Yo test

Vecka 5 (28/1-1/2)

Måndag 28/1

9C. Gladiatorer och utmanare. Planera kond.program 1.

Onsdag 30/1

9B. Teori 3. Planera kond.program 1.

9E och 9D. Gladiatorer och utmanare

9C. Teori 3 (hela lektionen)

Torsdag 31/1

9E. Teori 3. Planera kond.program 1.

9A. Gladiatorer och utmanare

Fredag 1/2

9B. Gladiatorer och utmanare

9A och 9D. Teori 3. Planera kond.program 1

Vecka 6 (4/2-8/2)

Måndag 4/2

9C. Doppboll och handboll. Planera kond.program 2

Onsdag 6/2

9B. Teori 4. Planera kond.program 2

9E och 9D. Doppboll och handboll

9C. Teori 4 (hela lektionen)

Torsdag 7/2

9E. Teori 4. Planera kond.program 2

9A. Doppboll och handboll

Fredag 8/2

9A och 9D. Teori 4. Planera kond.program 2

Vecka 7 (11/2-15/2)

Måndag 11/2

9C. Genomföra/redovisa gruppvisa kond.program, hela klassen

Onsdag 13/2

9B. Teori 5. Genomföra/redovisa gruppvisa kond.program, halva klassen

9E och 9D. Genomföra/redovisa gruppvisa kond.program, halva klassen

Torsdag 14/2

9E. Teori 5. Genomföra/redovisa gruppvisa kond.program, halva klassen

9A. Genomföra/redovisa gruppvisa kond.program, halva klassen

Fredag 15/2

9B. Genomföra gruppvisa kond.program, halva klassen

9A och 9D. Teori 5. Genomföra/redovisa gruppvisa kond.program, halva klassen

Vecka 8 (18/2-22/2)

Måndag 18/2

9C. Vinterpromenad alt. jogging (Engarn) och därefter valfri inomhusaktivitetet

Onsdag 20/2

9B. Se 9C 18/2

9E, 9D och 9C. Volleyturnering (smålagsspel)

Torsdag 21/2

9E. Se 9C 18/2

9A. Volleyturnering (smålagsspel)

Fredag 22/2

9B. Volleyturnering (smålagsspel)

9A och 9D. Se 9C 18/2

Vecka 9  =  SPORTLOV!

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback