Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Svenska v 2-8 8f

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 januari 2019

Vårterminens tema är ”att vara ung”. Temat återkommer mer eller mindre tydligt i de texter ni ska läsa och skriva.

Fram till sportlovet ska vi bl.a läsa en gemensam bok, träna språkriktighet samt  skriva debattartikel. Vi börjar terminen med att  göra en läsförståelsetest. Nedan ser du ungefär vad vi gör de olika veckorna och vad som kommer att bedömas. Med reservation för ev ändringar!

v

 

Lektionsinnehåll

Bedömning

2

fr

intro, terminsplanering, utdelning gemensam bok,

 

3

läsprov

lf och tolka, 

 

on

läsprov

lf och tolka, 

 

fr

lästid, enskilda reflektioner,

 

4

elevens val

 

 

on

språkriktighet

 

 

fr

lästid, enskilda reflektioner,

 

5

lästid, debattartikel genomgång genren

 

 

on

språkriktighet

 

 

fr

lästid, reflektera skriftligt,

tolka

6

debattartikel genren, börja skriva

 

 

on

språkriktighet

 

 

fr

lästid, reflektera skriftligt

tolka

7

lästid, debattartikel skriva,- inlämning

skriva olika texter 

 

on

Läsförståelse - feedback

 

 

fr

lästid, reflektera skriftligt

tolka

8

Lästid forts läsförståelsefeedback

 

 

on

förbereda bokredovisning

 

 

fr

bokredovisning - sitting drama

tolka litteratur presentera, 


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Anna d’Ark
Läsförståelse
Debattartikel
Uppgifter
Anna d’Ark
Läsförståelse
Debattartikel