Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8 - 9

Modernismen

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Under 1900-talet uppkom en mängd olika konstriktningar. All konst fram till omkring 1970 kallas modernism. Inom modernismen finns flera andra -"ismer", till exempel fauvism, expressionism, kubism, futurism, dadaism och surrealism. Popkonst är ytterligare en konstform som brukar räknas till modernismen.

Syfte och centralt innehåll

Kunskapskraven

Under temat kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • framställa en bild med en åsikt som du har
  • använda digital teknik för att skapa en bild
  • återanvända ett historiskt konstverk
  • välja handlingsalternativ som gör att ditt arbete går framåt
  • tolka en historisk bild före och efter bearbetning 

 

Undervisningen

Under det här temat kommer du att få arbeta med följande uppgifter:

  • Pointillistisk bild
  • Surrealistisk bild
  • Pop konst

Läroplanskopplingar

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Matriser i planeringen
Konsthistoria - modernismen
Uppgifter
Surrealism
Surrealistisk bild
Pointillistisk bild

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback