Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4A: Tabeller och diagram

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 december 2018

Hur läser man egentligen av en tabell? Hur gör man en egen tabell? Hur läser man av ett stapeldiagram och hur kan man själv göra en egen undersökning? Dessa frågor kommer du bl.a. att få svar på i vårt arbete med tabeller och diagram.

Syfte (varför)

  •  Du ska kunna hämta fakta ur tabeller. 
  • Du ska kunna göra egna tabeller. 
  • Du ska kunna läsa av och förstå olika typer av diagram. 
  • Du ska kunna göra ett egna diagram, för att presentera fakta, med hjälp av penna och papper.

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

  • Du kommer att få möjlighet att arbeta med tabeller och diagram i din lärobok.
  • Du kommer att få träna på att läsa av tabeller och stapeldiagram, samt göra egna.
  • Du kommer även att få delta på genomgångar..
  • Du kommer få genomföra några mindre undersökningar som du planerar och genomför själv. Resultatet från dina undersökningar kommer du att få presentera genom olika diagram.

Kunskapskrav (bedömning)

Ditt arbete kommer att bedömas dels under tiden du jobbar med uppgifterna och även genom en diagnos som du gör i slutet av arbetsområdet, samt genom dina egna undersökningar.

Din lärare kommer att bedöma på vilket sätt du kan:
- avläsa en tabell.
- göra en egen tabell.
- läsa av och förstå samt göra ett eget stapeldiagram, ett linjediagram och ett cirkeldiagram.
- delta i diskussioner  när andra redovisar 
- redovisa dina undersökningar


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Undersökning och diagram
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback