Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Syror och baser vt 2019

Gröndalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 januari 2019

Hur kan det komma sig att citroner är sura? Och hur ska du göra om du vill göra din citron mindre sur? Detta och lite till kommer du att få lära dig när vi tar oss an syror och baser i ämnet kemi.

Uppdrag

Uppgift & Centralt innehåll
Du kommer att få lära dig att:

 • Vad är surt och basiskt.
 • Hur kan man mäta surt och basiskt.  
 • Vad är pH-skala.
 • Hur ett ämne kan bli mindre surt.
 • Farliga ämnen som finns hemma.
 • Att naturen blir surare
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället

Mål
Förstå begreppen surt och basiskt samt att kunna dela in ämnen i surt eller basiskt. Förstå vad sura ämnen kan göra (egenskaper) och ge exempel på vad basiska ämnen kan göra (egenskaper).

Du kommer också i detta avsnitt att få öva på att formulera frågor som kräver förklarande svar.
Här är det bra om du ställer frågan Varför och sedan svarar på det.
T.ex.
Varför är vattnet i en sjö är väldigt klart och fint?
Det betyder att vattnet i sjön inte mår bra. Vattnet är surt vilket gör att växter och andra djur såsom fiskar inte kan leva i vattnet. Då det inte finns varken växter eller fiskar blir vattnet klarare och finare.

 Så här kommer vi att arbeta:

 
 • Muntliga genomgångar.
 • Titta på film.
 • Läsa texter, svara på frågor.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter

Resultat och redovisning,

Visar vad du har lärt dig genom att skriva frågor som du själv besvarar. 
Visar att du kan göra en labbrapport

 Detta kommer jag att bedöma.

 

Läroplanskopplingar

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Matriser i planeringen
Surt och basiskt
Uppgifter
Farliga ämnen hemma