Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Väderfenomen

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 februari 2019

I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med att ta reda på vad som menas med olika väderfenomen som till exempel regnbåge, orkan, hagel och norrsken. Vi ska också ta reda på vad som orsakar dessa väderfenomen.

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • Begreppsförmåga
 • Resonemangsförmåga
 • Söka information och fakta 
 • Ta ställning till frågor som rör miljö och samhälle

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • känna till några enkla väderfenomen och kunna förklara orsakerna till dessa.
 • känna till några mätinstrument som används.

Begrepp

 • lufttryck
 • högtryck
 • lågtryck
 • luft
 • solen
 • tornado
 • tromb
 • vind
 • vindhastighet
 • storm
 • kuling 
 • varm luft
 • kall luft
 • regnbåge
 • regn
 • hagel
 • polarsken/norrsken
 • cyklon
 • meteorolog
 • väderprognos

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • titta på film
 • läsa i boken
 • arbeta i grupper
 • ha gemensamma genomgångar
 • muntligt presentera ett arbete
 • söka information på internet

Du kommer att:

 • delta i ett grupparbete om ett utvalt väderfenomen
 • utföra ett enkelt experiment i grupp
 • få göra olika exit tickets.
 • delta i diskussioner i helklass och smågrupper. 
 • få söka information och kritiskt granska informationen på internet.

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • exit tickets
 • muntlig feedback

Summativ bedömning

 • Slutprov

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • VÖL

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Bedömingsmatris i NO år 4-6 DINO
Uppgifter
gruppuppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback