Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Genretexter

Bäckahagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 januari 2019

Vi repeterar texttyperna, vilka är: Återberättande text Instruerande text Beskrivande/förklarande text Argumenterande text Berättande text

Syfte och förmågor:

Vi ska repetera och arbeta med genretexter för att du ska bli tryggare med de olika texttypernas struktur.

De förmågor du kommer att arbeta med är:

  • Skriva, strategier för att skriva olika typer av text
  • Läsa och tolka, lässtrategier
  • Språkriktighet, språkets struktur

 

Arbetsgång:

Vi kommer att repetera varje texttyp med tillhörande uppgifter.

Vi kommer att arbeta i följande ordning.

  • Återberättande text
  • Instruerande text
  • Beskrivande/förklarande text
  • Argumenterande text
  • Berättande text

 

Hjärna rörelse:

Vi kommer under våra rörelsepauser att fysiskt gestalta verb, adverb och prepositioner. 

T.ex. springa fort, hoppa högt, krypa under

Vid instruerande texter leker vi "Simon säger"

Bedömning:

Du kommer att bedömas kontinuerligt under lektionstid.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Genretexter
Genretexter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter