Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

K6 Engelska Superheroes and Superheroines.

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 januari 2019

I det här arbetsområdet kommer du att få läsa om olika superhjältar. Du kommer också att få skriva en text om en egen uppdiktad superhjälte eller välja att skriva en text om en superhjälte som redan finns.

VAD ska jag lära mig?

Att förstå talad och skriven engelska.

Att välja texter från olika medier och använda dem i egen produktion.

Att uttrycka dig i skrift på engelska

Att utveckla dina språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till

 Att utveckla din förmåga att berätta muntligt på engelska

Att utveckla ditt uttal och  intonation

Att utveckla din förmåga att på olika sätt bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, och förbättra dem            

HUR ska jag lära mig?

Läsa och lyssna på texter från olika medier.

Lyssna på sånger om superhjältar.

Hörförståelse.

Skriva en text om en egen uppdiktad Superhjälte eller skriva en text om en Superhjälte som redan existerar.

Delta i diskussioner kring det vi lär oss.

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

Hur du arbetar och tar till dig undervisningen på lektionerna.

Hur aktiv du är i gruppdiskussionerna.

Din text om din superhjälte.

Din muntliga presentation av din superhjälte.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen
Engelska Superheroes
Uppgifter
Superhero

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback