Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Instrumentspel åk.5

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Vi lär oss spela en låt tillsammans och utmanar våra kunskaper!

Tidsperiod

     v.2-11

Övergripande mål och riktlinjer

Övriga förmågor: samarbete, kommunikativ, begreppslig, metakognitiv

Perspektiv: internationellt, etiskt

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

  • ·       Sjunga

    ·       Spela ackord, rytm, melodi och bas

    ·       Spela tillsammans och anpassa sig efter helheten

    ·       Förstå symboler, noter och beteckningar

    ·       Bedöma musicerande

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Delta aktivt under lektionerna i övning och spel på instrument samt sång

-          Använd ord och begrepp när du samtalar om musik

-          Bedöm dig själv utifrån lärandematris och ge förslag på hur du kan bli bättre

Feedback:

-         Muntligt under lektionen till varje elev

-         Hela gruppen reflekterar när vi spelar tillsammans 
       Bedömning och utvärdering under processen samt i slutet.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

-         Vi spelar gitarr, piano, trummor, bas och sjunger tillsammans.

Vi lyssnar och härmar.

Vi övar både i grupp och enskilt med att lära oss hur man spelar varje instrument och hur man gör när man spelar i grupp.

Vi jobbar med puls/takt och begrepp/ord som har med musicerande att göra.

Vi tränar på att bedöma sig själv och andra i musicerandet och ge förslag på hur man kan jobba för att det ska bli bättre. Bland annat genom kamratrespons och lyssningsexempel.

Viktiga ord och begrepp:

 

Ackord                      Melodi                          Tab                            Takt

Puls                           Komp                           Tajming                     Tempo


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Matriser i planeringen
Instrumentspel åk.5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback