Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Berättelser ur Bibeln

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

I detta arbetsområde kommer du att få lyssna och läsa spännande berättelser ur bibeln. Vi kommer att höra om personer i Bibeln som är kända, som till exempel Eva, Adam, Mose och Noa.

Arbetsområde:

Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om de olika berättelser som finns i bibeln. Hur skapades allting enligt den kristna tron? Varför åkte Noa iväg med en ark och hur kom Moses till vassen?

Vi ser fram mot några spännande veckor då vi får arbeta med religion och framför allt kristendomen.

Konkreta mål:

Du ska:

  • veta att bibeln är kristendomens heliga bok och att den är indelad i nya och gamla testamentet..
  • kunna återberätta några berättelser från Bibeln.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • återberätta minst två olika berättelser från bibeln.

Undervisning:

Vi kommer att läsa flera olika berättelser ur barnens bibel.

Vi kommer att se på olika filmer som handlar om berättelserna.

Vi kommer att sammanfatta texterna samt måla till dessa, detta kommer att ske både i grupp och individuellt.

Vi kommer att ha diskussioner där vi reflekterar över berättelserna och dess innebörd.

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback