Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Ljus och ljud

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi ska lära oss om ljud och ljus och olika begrepp som hör till området. Du ska få göra enkla experiment och lära dig hur du ska skydda din hörsel.

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna

 • berätta vad ljus är och använda begreppen ljuskälla och reflektera.
 • berätta vad ljud är och använda begreppet ljudvåg.
 • berätta hur du kan skydda din hörsel.
 • utföra enkla experiment med ljus och ljud.
 • dokumentera dina undersökningar för att sedan delta i gemensamma diskussioner.
 • berätta om hur människor förr i tiden förklarade regnbågen (ljus) och åskan (ljud).

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att

 • experimentera
 • se på filmer
 • läsa faktatexter i böcker eller söka fakta på internet.
 • dokumentera undersökningar och experiment med bild och text
 • ha gemensamma samtal/diskussioner
 • lyssna när någon berättar

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Jag ska visa vad jag har lärt mig genom att

 • förklara vad ljud är genom att dramatisera, rita, berätta, skriva eller göra en film.
 • vara aktiv vid experiment och undersökningar.
 • redovisa experiment och undersökningar med bild och text..
 • berätta eller rita vad jag kan göra för att skydda min hörsel

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Ljus och ljud
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback