Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text, svenska år 6

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi ska träna på att skriva berättande texter i nutid och dåtid samt jag-form och 3:e person.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig att bygga upp en berättande text samt att skapa levande miljö- och personbeskrivningar med ett åldersadekvat språk. 

Mål

  • Strategier för att skriva olika typer av berättande texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken och ords böjningsformer. Hur man bygger upp en text med hjälp av sambandsord.
  • Berättande texters budskap, typisk uppbyggnad, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  • Hur man använder digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Arbetsgång

Vi kommer att börja med att titta på hur berättande texter är uppbyggda. Därefter kommer du att träna de olika delarna för att sedan skriva en helt egen text. Texten bedöms och du ska slutligen utveckla den med hjälp av digitala verktyg mot ökad tydlighet och kvalitet för att återigen bedömas med tonvikt på den respons som givits. 

Vi kommer parallellt att jobba med läsförståelse för att du ska träna dig i att förstå och tolka berättande texter.

Vi kommer även att samtala fortlöpande, i klasserna, kring de olika delar vi jobbar med. 

Bedömning

Vi bedömer din text vid två tillfällen; efter din första hela texten och när du utvecklat texten efter respons. 

 

Vi kommer också att bedöma din förmåga att förstå och tolka berättande texter.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback