Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7

O7 Cooking Show

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Laga mat på engelska! Nu ska ni få spela in en egen cooking show i ett exklusivt samarbete mellan engelskan och hemkunskapen.

VAD ska jag lära mig?

Engelska:

Du kommer att få lära dig hur språket ser ut i en instruktion och lära dig att använda verb och substantiv som används i matlagning.

Hemkunskap:

Du kommer att få träna på olika matlagningsmetoder, läsa recept och hur man kan lösa och hantera olika situationer som dyker upp i ett kök och lite livsmedelshygien.

HUR ska jag lära mig?

Engelska: 

Genomgång av texttypen instruktion

Träna på att översätta ett recept (sv-en)

Träna på att förklara hur det går till att laga en maträtt

Träna på att ge feedback på andras presentationer

Träna på att förbättra en presentation utifrån andras feedback

Hemkunskap: 

Genom att följa ett recept och prova på olika matlagningsmetoder

Genomgång om hur man ska hantera kyckling på ett säkert sätt

 

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

Engelska:

Spela in en film där du, tillsammans med din grupp, förklarar på engelska hur ni lagar en maträtt

Bedömning av din muntliga presentation i filmen

Hemkunskap: 

Genom att laga maträtten 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback