Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

VT-19:NO(fy) - Universum åk 4

Valhallaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Du har säkert själv någon gång tittat upp på natthimlen och förundrats över hur många stjärnor det finns. Och förmodligen blir du ännu mer förundrad när du får veta att det finns otroligt många fler än de som syns. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om vilka himlakroppar som finns i universum och hur de rör sig i förhållande till varandra. Du kommer också att få lära dig mer om människans vistelse i rymden. Arbetsområdet sträcker sig från v.2-6.

Våra mål

Du ska:

- känna till vilka himlakroppar som ingår i solsystemet

- kunna förklara hur dag, natt, månader, år och årstider fungerar.

- kunna berätta lite om människans närvaro i rymden.

- kunna några viktiga begrepp kopplade till rymden såsom atmosfär, gravitation, himlakropp, tyngdlöshet, galax, stjärna, meteor, satellit, astronaut och astronomi.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

- Se filmer 

- Arbeta med Loops

- Titta på bilder

- Samtala och diskutera

- Söka och presentera fakta i en faktatext om universum. 

- Arbeta med relevanta begrepp

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att du kan:

Nivå 1

  • beskriva några himlakroppar i vårt solsystem.
  • beskriva och förklarar begreppen dygn, månad, årstid och år.
  • kunna förstå begreppen atmosfär, gravitation, himlakropp, tyngdlöshet, galax, stjärna, meteor, asteroid, komet, satellit, nebulosor, astronaut och astronomi.

 

Nivå 2

  • beskriva några himlakroppar i vårt solsystem.
  • beskriva och förklarar begreppen dygn, månad, årstid och år.
  • förstå och använda dig av begreppen atmosfär, gravitation, himlakropp, tyngdlöshet, galax, stjärna, meteor, asteroid, komet, satellit, nebulosor, astronaut och astronomi.
  • ge exempel på några upptäckter inom astronomin och beskriva hur de påverkat oss.

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback