Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Organisk kemi/Livets kemi/Kol och förbränning

Grimstaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Organisk kemi. Läran om kolets kemi, grunden till livet på jorden.

Tid: Vecka 8 - 18

Konkreta mål

Efter att du arbetat klart med detta avsnitt skall du:

 1. Känna till att organiska ämnen finns i levande organismer, i jordskorpan och att otaliga organiska ämnen skapas av människan.
 2. Förstå hur det kommer sig att det finns så många kolföreningar och hur dessa är uppbyggda.
 3. Ha kunskap om bergoljans betydelse som energi och råvarukälla, samt miljöpåverkan.
 4. Ha kännedom om kolföreningarnas indelning i grupper och deras olika egenskaper; alkaner, alkener, alkyner*, alkoholer, karboxylsyror* och estrar*
 5. Känna till kolvätenas, särskilt de klorerade kolvätenas, miljöpåverkan.
 6. Ha kunskap om etanolens och metanolens giftighet och veta vad denaturering av sprit innebär.
 7. Kunna redogöra för kolets kretslopp.
 8. Känna till vad tvål är och hur en tensid fungerar.
 9. Känna till var estrar finns och vad de kan användas till
 10. Ha kunskaper om industriella tillämpningar inom kemiområdet.
 11. Kunna med hjälp av exempel belysa hur kemisk kunskap har använts för att förbättra våra levnadsvillkor samt beskriva problem som har uppstått i samband med detta.
 1. Kunna resonera om hållbar utveckling, energiomvandlingar och materiens kretslopp
 2. Kunna genomföra systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 1. Kunna dokumentera undersökningar i skriftliga laborationsrapporter

Undervisning                                          Litteratur            (Sidor boken Spektrum Kemi)

Genomgångar                                                                         Avsnitt          Sidor

Diskussioner                                            Organisk kemi        7.1-7.6           156-185

Självständigt arbete                                 Livets kemi             8.1-8.7           186-216

Rapportskrivande                                    Förbränning            10.1-10.5       246-275

Bedömning

Hur väl du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle

Hur väl du genomför undersökningar, formulerar frågeställningar, drar slutsatser/jämför och dokumenterar dessa

Hur väl du analyserar undersökningars resultat och ger förslag på förbättringar

Hur väl du kan resonera om hållbar utveckling, energiomvandlingar och materiens kretslopp

Dina kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp, modeller och teorier

Hur väl du kan resonera om kemiska processer och samband

Så här ska du få visa dina förmågor

Diskussioner

Laborationer och laborationsrapporter

Hemuppgifter

Prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Pedagogisk planering avsnitt Organisk kemi åk 7 - 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback