Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Geografi Norden åk5

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Vi kommer att arbeta med Nordens geografi och undersöka olika geografiska begrepp samt hur människans och naturens egna processer format jordytan.

Våra mål

 

 

Du ska kunna:

- namn och läge på Nordens länder samt större städer, vatten och berg (begreppsförmåga, procedurförmåga).

- berätta om Nordens natur- och kuturlandskap samt redogöra för processen bakom (kommunikativ förmåga).

- ge exempel på orsaker och konsekvenser av fördelningen av Nordens befolkning (analysförmåga).

- använda ord och begrepp som hör till ämnet geografi (begreppsförmåga).

 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

  • Vi har gemensamma genomgångar.
  • Vi kommer att läsa olika böcker.
  • Vi arbetar med kartor och kartböcker.
  • Vi väljer ut fakta och skriver faktatexter.
  • Vi tittar på serien "Geografens testamente".

 

Bedömning 

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

- du kan namnge våra Nordiska länder och några städer, vatten, berg och öar.

- du kan någon enkel fakta som vi läst om våra Nordiska länder.

- du kan ge något exempel på varför människor bor där de bor och någon konsekvens av detta.

- du kan jämföra något nordiskt land med Sverige.

- du veta vad de flesta begreppen betyder.

Exempel på enkel fakta: Island är en ö där det finns många vulkaner och huvudstaden heter Reykjavik.

 

Mer än godtagbara kunskaper

- du kan namnge våra Nordiska länder och flera olika städer, vatten, berg och öar.

- du kan berätta mer ingående fakta om våra Nordiska länder.

- du kan ge flera exempel på varför människor bor där de bor och flera konsvenser av detta.

- du kan jämföra olika nordiska länder med varandra.

- du vet vad de flesta begreppen betyder och kan använda de i rätt sammanhang.

Exempel på mer ingående fakta: Island är en ö där det finns många vulkaner som är aktiva. Detta beror på att Island ligger mitt på två tektoniska plattor och huvudstaden heter Reykjavik. Reykjavik betyder rökarnas vik. En av de stora naturtillgångarna på Island är fiske.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback