Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Etik och moral

Alirskolan 7-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Redan de gamla grekerna funderade kring hur man ska göra för att göra rätt. Vad är det som gör att en handling blir rätt? Hur vet man vilka val man ska göra när man står inför en svår situation? Kan man byta inställning hur som helst, eller bör man hitta sin egen väg att gå? I detta arbetsområde kommer du att lära dig några etiska resonemangsmodeller som du kan använda för att resonera kring några livsfrågor, såväl små som stora.

 

Konkreta mål

När detta arbetsområde är avklarat ska du:

  • känna till de etiska modellerna: pliktetik/regeletik, konsekvensetik samt sinnelagsetik
  • ha kännedom om ord och begrepp som har med etik och moral att göra
  • kunna ta ställning i olika livsfrågor utifrån de etiska modellerna

Undervisning

Bedömning

Arbetet kommer att avslutas med en resonerande uppgift där du kan visa att du kan tillämpa de olika etiska modellerna på ett dilemma. Ditt resonemang ska vara underbyggt och visa att du är väl insatt i de olika modellerna och att dina förslag till lösningar är ordentligt motiverade utifrån de olika modellerna. 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Etik
Uppgifter
Dilemmauppgift
Förklara begreppen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback