Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

isvett - livräddning- vintertid

Brattebergsskolan 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

HLR Livräddning Stabilt sidoläge Isvett Livboj Förlängda armen


Läroplanskopplingar

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Livräddningsfilm
livräddning - hlr