Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

PP i Matematik åk 4 - Multiplikation och division

Västergårdsskolan, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Hur kan man beskriva multiplikation? Vad är sambandet mellan multiplikation och addition? Vad är sambandet mellan multiplikation och division? Vilket räknesätt passar att använda? Hur gör man uppställning i multiplikation? I detta område ska vi lära oss att multiplikation och division för att snabbt kunna räkna ut hur mycket t ex tre chokladkakor kostar, att enkelt kunna göra ett överslag men även kunna uppställningar för att lösa svårare uppgifter med papper och penna och att kunna välja räknesätt och dra nytta av det andra räknesättet. Matematikbegrepp (matteord) att kunna: - multiplikation - multiplicera - produkt - division - dividera - kvot - dela lika - kort division

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Mål 

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60 och  5  x 600
 • kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division (utan minnessiffra)
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • ha muntliga gemensamma genomgångar.
 • göra praktiska övningar, spel m m
 • diskutera och resonera, parvis, i grupp och gemensamt
 • arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt.

Hur gör du?

 • delta under genomgångar
 • arbeta enskilt
 • arbeta i grupp
 • diskutera med klassen
 • repetition och/eller fördjupning

Det här kommer bedömas

När vi arbetat klart med detta område ska du ha förmågan att:

 • se sambandet mellan addition och multiplikation
 • förklara skillnaden mellan t ex 2x6 och 6x2
 • behärska  multiplikationstabellerna 1-10
 • se sambandet mellan multiplikation och division
 • multiplicera tal med hela tio-, hundra- och tusental
 • multiplicera tal som t ex 3 x 46 och 6 x 46
 • välja rätt räknesätt för att lösa textuppgifter
 • delta i matematiska diskussioner
 • använda kortdivision
 • använda uppställning i multiplikation
 • förklara begreppen: multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, division, dividera, täljare, nämnare, kvot, kort division

 

Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback