Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Gustav Vasa - ifrån blodbad till vasalopp!

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi läser om Gustav Vasas liv, reformationen och stora förändringar under Gustav Vasas regim. Vi diskuterar hur historia används..

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla kunskaper om:

 • Gustav Vasas äventyr i Dalarna
 • Gustav Vasas väg till makten
 • Reformationen
 • Hur Sverige förändrades under Gustav Vasas tid
 • Gustav Vasas söner, deras intriger och vad de gjorde för Sverige

 

När vi är klara med arbetet ska du känna till:

 • Vem Gustav Vasa var!
 • hur Gustav fick makten i Sverige
 • reformationen och dess betydelse för Sverige
 • hur Gustav Vasa förändrade Sverige
 • Vad Vasas söner gjorde och hur det påverkade landet
 • Vad från Vasatiden som finns kvar än idag

Så här får du visa vad du kan:

 • spela en teater
 • skriftligt prov
 • korta spontana muntliga förhör t.ex. exit ticets

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Matriser i planeringen
Kopia av HISTORIA kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback