Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering tema återvinning

Täppgården, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi kommer starna upp terminen med ett arbete kring återvinning där vi tar hjälp av Sopsamlarmonstrena! Ett material som ska göra det enklare och mer lustfyllt för barnen att sopsortera.

Nuläge - Vad händer just nu? Hur ser förutsättningarna ut, grupp, personal, tid, miljö, barnens intresse.

Vi har under HT arbetat mycket med lek/ värdegrund (vilket vi kommer fortsätta med) men vi kommer även nu under VT fokusera mer på naturkunskap/ teknik. Vi har märkt att barnen när de ska duka av ofta frågar vart de ska slänga mat resp papper och vill därför öka deras kunskap kring just sortering och tydliggöra vilket skräp som ska var och varför. Vi vill skapa ett lustfyllt lärande och har därför valt att använda oss av ett material av sopsamlarmonster där varje monster samlar/äter ett visst skräp. När vi har varit i skogen har barnen uppmärksammat skräp vilket visar att intresse finns kring återvinning som vi kan ta tillvara på.

Syfte: Vad vill vi uppnå? Utifrån arbetsområde/förbättringsområde, läroplan, likabehandling

Vi vill göra barnen medvetna på vikten av återvinning och varför vi sorterar vårt skräp. I och med vårt förbättringsområde vill vi göra barnen uppmärksamma på hur vi ska ta hand om vår natur och miljö. Barnen är vår framtid och vill vill därför lägga en bra grund för deras miljötänk. Respektera vår natur och planet. 

Genomförande: Hur gör vi? Vem gör vad? Dokumentera görandet/lärandet. 

Startar upp med en film som finns på deras hemsida, en liten historia om hur monstrena kom till återvinningsstationen. Därefter utgår vi i från processfrågorna för att göra barnen delaktiga och utgå ifrån deras tankesätt. 

På hemsidan finns det material (målarbilder, QR-koder, spel, tipspromenad, information) att använda som vi tänker att vi ha nytta utav. Beroende på vad barnen svarar i processfrågorna så kommer vi utföra aktiviteter, ta reda på fakta på internet, använda oss av böcker, leka lekar, sortera material, besöka skogen, uppsöka återvinningsstation, prata och diskutera, göra om ateljén till en återvinningspysselhörna där material kommer samlas in från barnens egna hem, sätta upp och tydliggöra sortering vid våra matsituationener, och skapa en egen återvinningsstation i kuben. 

Vi tänker att vi avslutar temat med tipspromenad och en medalj som pris. 🥇


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback