Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

Koll på NO Kap 5 Vatten och luft

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Vatten är grunden för allt liv på jorden. Allt som lever är beroende av vatten. Det mesta av vattenet som finns på jorden kan vi inte dricka för att det är för salt. Men vad är vatten gjort av? Vi kommer att lära oss om vattnet på vår planet, atomer, molekyler, vattnets olika former, vattnets kretslopp, samt vattenrening och luftens olika gaser.

Varför ska vi lära oss om vatten och luft?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och världen som vi lever i. Med kunskaper i kemi har du verktyg för att göra kloka val som bidrar till en hållbar miljö. När vi kan begrepp och modeller som hör till kemi är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. vad ett moln är, vad som händer i ett vattenverk och vilka gaser som finns i luft.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

 

 • vad vattenmolekylen består av
 • vattnets olika former
 • vattnets kretslopp och de begrepp som hör ihop med detta
 • att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • betydelsen för växter att ämnen kan lösas i vatten
 • var vattnet i kranen kommer ifrån
 • vart vattnet vi använt tar vägen
 • vad luft är
 • hur människan kan påverka vatten och luft

 

Viktiga begrepp: atmosfär, atom, molekyl, avdunstning, fast form, flytande form, gasform, grundvatten, kondensering, kretslopp, lösningsmedel, molekyl, nederbörd, reningsverk, saltvatten, smälta, sötvatten, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, vattenånga, växthusgas.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att:

 • läsa texterna i kapitlet Vatten och luft
 • svara på frågor i Aktivitetsboken och då arbetar vi enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på film
 • göra experiment
 • samtala om t.ex. vad ett moln är, vad som händer i ett vattenverk och vilka gaser som finns i luft, både i helklass och i mindre grupper

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor i din Aktivitetsbok. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexterna i boken och använder och förstår begreppen som hör till kapitlet

Du hanterar mätutrustning och experiment med respekt och är noggrann då du läser av och dokumenterar

Svara omsorgsfullt på uppgifterna i en skriftlig diagnos

 

Förmågor som vi tränar på är:

• att använda kunskaper i kemi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället

• genomföra systematiska undersökningar i kemi och

• använda kemis begrepp för att beskriva och förklara


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
vatten och luft åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback