Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

7 - 9

Revolutioner - amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och industriella revolutionen

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 23 januari 2019

Vi läser om: Amerikanska frihetskriget Franska Revolutionen Industriella revolutionen

Syfte

Centralt innehåll

Efter genomgånget arbetsområde ska du kunna

  • beskriva de viktigaste orsakerna till att revolutionerna bröt ut.
  • ge en kort beskrivning av den amerikanska revolutionen, den franska revolutionen och den industriella revolutionen
  • återberätta de viktigaste händelserna i kronologisk ordning
  • beskriva någon känd person i detta århundrade/ revolution och varför just denna person är viktig.
  • redogöra för de viktigaste följderna av revolutionerna
  • kunna se samband och hur dessa händelser påverkar varandra

 

Arbetssätt

Du kommer att arbeta enskilt eller tillsammans med en kamrat, genomgångar, arbeta med historiska övningar,

filmklipp, tankekartor, tidslinjer, källkritik.

Utvärdering och bedömning

Kunskapsredovisning i två delar:

Del 1) Muntlig redovisning i grupp, inspelade samtal

Del 1) begrepp och skeenden, orsaker och konsekvenser. Skriftligt prov.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter
Ej namngiven

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback