Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

1 - 9

Hkk vt-19 03b2 v.2-v.7

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 januari 2019

Hitta ditt sätt! Jämför recept. Planera en måltid som du sedan ska laga och bjuda en till två klasskamrater på. Arbeta med arbetsprocess och resultat. Motivera ditt måltidsval med hjälp av HEM.

Mål

Målet med undervisningen denna period är att du ska:

  • planera måltider, 
  • tillaga måltider,
  • värdera måltider utifrån HEM,
  • arbeta med arbetsprocess och resultat.

Arbetets innehåll

 

Planering 03b vt-19 lektion fredagar 0830-1010

Vecka

Arbetsområde-lektionsinnehåll

Dagens måltid

v.2

Unikum-lärlogg.

Classroom-terminens planering

Använd dina kunskaper när du planerar-,jämför-,väljer-,skapar- och tar om hand…S.174-176

Blåbärsmuffins- vad väljer du?

Hitta ditt sätt!

v.3

S.45,s.172-173 samt s.174-176


Enskild uppgift:

Förmågan att planera måltider.

Vardagsmåltid-typ kvällsmat

Köket.se, arla.se, ica,se,coop,se, alltommat.se

Lämna in uppgiften i Classroom.


Ge förslag på enkla och snabba rätter eller bakning  som vi kan göra under terminen.

Fruktfat

v.4

förintelsens minnesdag

 

v.5

Enskild uppgift:

1/3 gruppen

Gör del 3 av uppgiften

⅓ av gruppen gör kamratbedömning av det praktiska arbetet

Enskild uppgift

⅓ gruppen lagar mat och bjuder övriga

v.6

Enskild uppgift:

1/3 gruppen

Gör del 3 av uppgiften

⅓ av gruppen gör kamratbedömning av det praktiska arbetet

Enskild uppgift

⅓ gruppen lagar mat och bjuder övriga

v.7

Enskild uppgift:

1/3 gruppen

Gör del 3 av uppgiften

⅓ av gruppen gör kamratbedömning av det praktiska arbetet

Enskild uppgift

1/3 gruppen lagar mat och bjuder övriga

v.10

antiistressdag

 

v.11

Din rätt som konsument-intro Shahed medv.12

Din rätt som konsument

 

v.13

Din rätt som konsument

 

v.14

Din rätt som konsument

 

v.15

Prov konsumentens rättigheter och skyldigheter

 

v.17

Lerboksdagen

 

v.18

Genomgång av provet.

 

v.19

Arbetsprocess och resultat

 

v.21

Arbetsprocess och resultat

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att varva teori och praktik under lektionerna.

Redovisningar kan vara i form av muntliga och skriftliga presentationer.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under terminen.

Samtal, diskussioner, texter, praktiskt arbete bedöms efter kunskapskraven som du ser nedan.

Koppla det till kunskapskraven i läroplanen.
Koppla ev matris.

Reflektion-utvärdering

...återkommer med dessa frågor


Läroplanskopplingar

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter