Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Planering svenska 9A VT 19

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Under vårterminen kommer vi att inleda med att avsluta arbetet med "En man som heter Ove". Vi kommer att förbereda oss inför nationella provet v 11 genom att träna genremedevetenhet och läsförståelse. Efter nationella provet kommer vi att läsa klassiker från olika delar av världen och vårterminen avslutas med dokumentärprojektet "Berättelser från verkligheten". Nedan följer en översiktlig planering för våren.

Planering svenska åk 9 VT 2019 vecka 2-11 

 

Vecka 

Innehåll 

 

2 

 

Introduktion till vårterminen-översikt 

Jämföra bok och film “En man som heter Ove”. Skriva en jämförande text som lämnas in och bedöms i Teams

 

 

3 

 

NP förberedelse läsförståelse/genrekunskap 

Text 1 och 2 

Frågor och elevexempel läsförståelse 

 

4 

 

NP förberedelse läsförståelse/genrekunskap 

Text 3 och 4 

Frågor och elevexempel läsförståelse 

Uppgift debattinlägg och källhänvisning. Skillnad debattinlägg och debattartikel. Uppmana och övertyga.

 

5 

 

NP förberedelse läsförståelse/genrekunskap    

Text 5 och 6 

Frågor och elevexempel läsförståelse

OBS! Årskurs 9 slutar klockan 13.00 varje dag denna vecka med anledning av utvecklingssamtal.

 

6 

 

NP förberedelse läsförståelse/genrekunskap   Utvecklingssamtal 13-? 

Text 7och 8 

Frågor och elevexempel läsförståelse 

 

 

7 

 

NP förberedelse läsförståelse/genrekunskap   Utvecklingssamtal 13-? 

Text 9 och 10 

Frågor och elevexempel läsförståelse 

 

 

8 

 

Elevexempel- skrivuppgift NP 

Genomgång bedömningsmatris/kriterier 

Genomgång av textkopplingar i skrivandet 

 

 

 

9 

 

SPORTLOV 

 

10 

 

Källhänvisning i resonerande och argumenterande texter 

Sammanfattande genomgång av typiska drag i olika skriftliga genrer 

 

11 

 

Nationella prov del B läsförståelse 12/3 

Nationella prov del C skriva 14/3 

12-23 

Klassiker från olika delar av världen 

Introduktion Dokumentär-”Berättelser ur verkligheten” 

Satsdelar 

Minoritetsspråk 

Språkhistoria 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter