Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Magic Åk 5

Centrumskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Eleverna kommer utveckla sin förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska med fokus på ord och uttryck från Magic Åk 5.

Engelska

 

Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Konkretiserade mål 

Du kommer att få lära dig att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter

Du kommer att få lära dig att kommunicera engelska språket

Du kommer att få lära dig att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska

Du kommer att få lära dig nya ord

Du kommer att få lära dig att stava

Du kommer lära dig några grammatiska strukturer

 

Centralt innehåll/arbetsområden

Vi kommer att lyssna och läsa (tydligt talad engelska) 

Vi kommer att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar 

Vi kommer att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna 

Vi kommer i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt  

 

Arbetssätt

Textbok och workbook

Översättningsövningar

Lyssningsövningar

Högläsning i grupp

Parläsning 

Olika skrivövningar

Grammatik som t.ex. regelbundna och oregelbundna verb, pluralbildning etc.

Glosläxor

 

Bedömning

Test på glosor och korta meningar/fraser/uttryck.

Muntliga och skriftliga presentationer samt diskussioner. 

Samtal med en kompis och ställer frågor och svarar.

Tester i läsförståelse och hörförståelse. 

Kunskapstest/prov.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Engelska åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback