Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Instruerande text

Johannes skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Du har fått jobb på IKEA och ska sätta ord till deras bildinstruktioner. Ditt första uppdrag på ditt nya arbete är att skriva en instruktion till bilderna till IKEA-skrivbordet PÅHL. Din text ska vara tydlig och specifik. Du ska använda ämnesspecifika ord.

Språkliga mål 

- att skriva en texttypisk text (textgenre) till innehåll och form

- att skriva fullständiga och mycket tydliga meningar

- att använda ett ämnesspecifikt språk

 

Undervisning 

Vi kommer gemensamt gå igenom övningarna i kapitlet "Gott och Blandat - instruerande texter" i den gröna ZickZack-boken. Sedan ska du på egen hand skriva en instruerande text till bildinstruktionerna till IKEA-skrivbordet PÅHL.  

 

Bedömning 

- Underlag för bedömning är: 

Din individuella text

 

- I arbetsområdet bedöms din förmåga att…

Din kommunikativa- samt begreppsliga förmåga

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Instruerande text - PÅHL-skrivbord (IKEA)