Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Svenska skriva åk 3

Långbrodalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar under terminen med olika textgenrer så som berättande, faktatext/beskrivande, återberättande text och instruerande text. Vi kommer att lära oss att skriva olika typer av texter. Samtidigt så tittar vi på näringskedjor, miljöfrågor, grammatik och stavning. 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har muntliga och skriftliga genomgångar av uppbyggnaden av texten och gör gemensamma modeller. 
 • Vi tränar på att ta ut relevant fakta. 
 • Vi tränar på att föra anteckningar på olika sett t ex tankekartor, minneslistor och sexfältare. 
 • Vi skriver texter. 
 • Vi arbetar enskilt, par och i grupp. 
 • Vi tränar på att redovisa skriftligt och muntligt. 
 • Vi läser om djur i faktaböcker.
 • Vi arbetar i ZickZack med olika textgenrer och grammatik.
 • Vi arbetar i Röda tråden med grammatik.

Vad ska du lära

 • Förstå att det finns olika typer av texter och veta skillnaden mellan dem. 
 • I faktatexten ska du lära dig att samla fakta och skriva en egen text.
 • I återberättande text ska du lära dig att återberätta en serie händelser i tidsföljd.
 • I instruerande text ska du få lära dig att skriva hur man instruerar någon. 
 • I berättande text ska du lära dig att skriva inledning, handling och slut. 
 • Att ge omdömen om dina egna och andras texter utifrån givna frågor. 
 • Bearbeta och förtydliga dina texter utifrån respons. 
 • Ordklasserna, adjektiv, verb och substantiv.

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att aktivt delta på lektionerna. 
 • Du visar i övningar  och uppgifter du får att du behärskar de olika texttyperna. 
 • Du visar i texter du skriver att du kan anpassa till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
 • Genom muntliga presentationer. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback