Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Kemi - labba snyggt!

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

I det här arbetsområdet kommer vi att träna på att genomföra och dokumentera experiment.

Tid: v.4-7

Du ska kunna:

- namn på det material som du använder 
- använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
- skriva en individuell labbrapport

Bedömning: Under arbetsområdets gång kommer det ske kontinuerliga bedömningar på de moment som utförs på lektionstid, t ex labbsäkerhet, materialkunskap, förmåga att följa instruktioner samt labbrapportskrivande. Arbetsområdet kommer avslutas med en individuell labbrapport som ska lämnas in via Unikum. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi åk 4-6
Uppgifter
Labbrapport

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback