Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Sagor

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Det var en gång... Människor har över allt och i alla tider berättat sagor för sina barn och nu öppnar sig sagornas värld för oss!

I det här arbetsområdet kommer du att:

*  få kunskap om sagor från olika tider och olika delar av världen

* bekanta dig med olika sagotyper

* få kunskap om sagornas syfte uppbyggnad och innehåll

Vi kommer att läsa sagor och du kommer att få skriva en egen saga.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Svenska 7-9
Uppgifter
Saga

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback