Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Ämnen runt omkring oss

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Grundläggande kunskaper i kemi. Atomer, molekyler och kemiska föreningar omkring oss.

Planerade tid för området: 5 - 6 veckor

Material:

 • Boken " Koll på NO" kapitel 4 - Ämnen runt omkring oss (s. 58 - 73)
 • Med Power Point presenteras viktiga begrepp samt meningar i kapitel 4
 • Skriftliga inlämningsuppgifter

Målet: när du har arbetat med det här kapitlet skall du kunna...

 • Förklara vad en atom och en molekyl är
 • Vet vad ett grundämne är och ge exempel
 • Vet vad en kemisk förening är och ge exempel
 • Vet att ämnen har olika egenskaper
 • Berätta om kolets kretslopp i naturen
 • Vet vad människan kan använda olika metaller till
 • Förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • Vet varför man återvinner några olika ämnen

 

Kursplan - kemi årskurs 6 (Centralt innehåll)

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partikelns rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Kemin i vardagen och samhället

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ämnen runt omkring oss
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback