Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi

·

Alla årskurser

GE/SH Social och ekonomisk hållbar utveckling i världen

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi kommer att arbeta om hur världens resurser är fördelade och hur världen utvecklas avseende till exempel fattigdom, hälsa, ekonomi och jämställdhet. 1.Som utgångspunkt i vårt arbete kommer vi att att arbeta med Filmen “Don’t panic - End Poverty” https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/ som vi ser och diskuterar under 3 lektioner. Vi ser på 20 minuter av filmer på följande lektioner: torsdag 10/1, måndag 14/1 samt onsdag 16/1 Om Du är sjuk ser du på filmen hemma istället. 2. Som läsning kommer vi att arbeta på hemsidan http://www.globalamalen.se/ där vi läser delar av artiklarna. Vad som ska läsas och när kommer vi att gå igenom allt eftersom. Målet för detta arbetsområde är att du ska få en förståelse för vad som påverkar människors liv runt om i världen. Du kommer kunna ge svar på frågor som “ Varför är vissa länder rika och andra fattiga” “Var finns mest hunger och varför?” “Hur påverkar var vi föds våra möjligheter i livet” “Går det att förändra hur världen fungerar?” “Vad är de globala målen? “Varför har länder som är fattiga ofta också sämre tillgång till sjukvård`?” “Varför finns det fler äldre än yngre personer i Japan?” “Var föds det mest människor i världen och varför?” Under arbetets gång kommer vi att göra flera lektionsövningar med både diskussioner och mindre skriftliga uppgifter. Utöver detta kommer du att få skriva en text där du utifrån exemplet Nigeria förklarar varför landet har lågt HDI(Mer om detta kommer) och hur situationen i landet kan förändras. DEnna uppgift kommer att presenteras detaljerat när vi har lärt oss mer om arbetsområdet. Vi kommer att arbeta om hur världens resurser är fördelade och hur världen utvecklas avseende till exempel fattigdom, hälsa, ekonomi och jämställdhet.

Vi kommer att arbeta om hur världens resurser är fördelade och hur världen utvecklas avseende till exempel fattigdom, hälsa, ekonomi och  jämställdhet. 

 

  1. Som utgångspunkt i vårt arbete kommer vi att att arbeta med Filmen “Don’t panic - End Poverty” https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/ som vi ser och diskuterar under 3 lektioner. Vi ser på 20 minuter av filmer på följande lektioner: torsdag 10/1, måndag  14/1 samt onsdag 16/1 Om Du är sjuk ser du på filmen hemma istället.

 

  1. Som läsning kommer vi att arbeta med boken i samhällskunskap och Geografi för ÅK 9. Läsanvisnignar kommer löpande.  

 

Målet för detta arbetsområde är att du ska få en förståelse för vad som påverkar människors liv runt om i världen. Du kommer kunna ge svar på frågor så som

 

“ Varför är vissa länder rika och andra fattiga”

“Var finns mest hunger och varför?”

“Hur påverkar var vi föds våra möjligheter i livet”

“Går det att förändra hur världen fungerar?”

“Vad är de globala målen?

“Varför har länder som är fattiga ofta också sämre tillgång till sjukvård`?”

“Varför finns det fler äldre än yngre personer i Japan?”

“Var föds det mest människor i världen och varför?”

 

Under arbetets gång kommer vi att göra flera lektionsuppgifterr med både diskussioner och mindre skriftliga uppgifter. De tre första uppgifterna till detta arbetsområde beräknas ta c:a 1 lektion per uppgift + förberedelser i form av begreppsinlärning och faktadiskussioner inför uppgiften.  Du kommer förävntas skriva c:a ½ sida per uppgift eller göra en inspelning där du berättar ditt svar, c:a 1 minut långt.

 

Utöver detta kommer du att få skriva en längre text där du utifrån exemplet Nigeria förklarar varför landet har lågt HDI(Mer om detta kommer) och hur situationen i landet kan förändras.

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
uppgift: Statistik, fattigdom och välfärd
Uppgift: Fattigdom ur olika synvinklar
Uppgift: Västvärldens Värfärdsutmaning
Slutuppgift: Exemplet Nigeria

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback