Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit Matematik 3B

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Under våren arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3B. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Syfte

Du ska repetera och befästa dina tidigare kunskaper, samt lära dig nya räknemetoder.

Mål

Du ska få lära dig

- skriva bråk
- jämföra bråk

- klockan, analog och digital tid
- uppskatta, jämföra och mäta tid

- talen 0 till 10 000
- jämföra tal
- avrunda till närmaste tiotal och hundratal
- addition och subtraktion med uppställning
- multiplikation med 10, 100 och 1000

- mätning, längd
- punkt, linje och sträcka
- geometriska objekt; triangel, månghörning och rektangel
- räkna ut area och omkrets

- uppskatta, jämföra och mäta längd
- enheterna millimeter, centimeter, decimeter, meter och kilometer. Kunna jämföra och omvandla enheter.

Arbetsgång

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel och arbeta med problemlösning samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad. 

Delta aktivt i din " lärgrupp." (Kooperativt lärande)

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

- Använda de fyra räknesätten med hjälp av olika metoder
- Arbeta med tal i talområdet 0 - 10 000
- Lösa problem med hjälp av olika strategier
- Arbeta med tid, längd och geometri
- Arbeta med olika längdenheter

Bedömning

I det dagliga arbetet.

Genom att göra ett prov efter varje kapitel.

 

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
MatteDirekt Safari 3B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback