Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7 - 9

HKK 7-9 MOT - Praktiskt arbete i kök

Rinkebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Vi kommer kommer blanda matlagning och bakning under det praktiska arbetet i köken. Du kommer få prova på både att laga mat och baka samt olika metoder för detta. Du kommer få lära dig hur recept fungerar och hur man ska använda dem. Du kommer också få prova på att använda olika redskap på ett säkert och korrekt sätt.

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen i praktiskt arbete i kök ska du få förutsättningar att utveckla din förmåga att

  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

  • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Vi kommer starta varje lektion med att jag (Carina) går igenom receptet som är aktuellt för dagen. Jag kommer gå igenom vilka livsmedel ni ska använda samt hur man tillagar/bakar måltiden/bakverket. Efter genomgången finns det möjlighet att ställa frågor. Därefter delas klassen in i grupper om ca 3 och 3 för att sedan gå ut i köken och sätta igång med det praktiska arbetet. Det är viktigt att du kommer ihåg att tvätta händerna och sätta på dig förkläde innan ni börjar. När tillagningen är klar är det dags att städa och diska (ibland ingår även att äta)

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Som stöd i ditt arbete har du först och främst dina kamrater i gruppen, skulle det vara så att ni inte tillsammans kan lösa en uppgift frågar in en av de andra grupperna. Skulle det köra ihop sig helt går det bra att fråga mig. Men tänk på att ni har bara 2 frågor/grupp som ni får ställa till mig. Utnyttja dem väl. Tänk på att du får mycket hjälp av att läsa receptet noggrant och gärna flera gånger.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Arbetsområdet sträcker sig under hela vårterminen  och redovisas under respektive undervisningstillfälle. Bedömning kommer att ske löpande under VT.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Utvalda kunskapskrav från Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter