Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 8

Formella och informella brev

Grimstaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Du ska lära dig hur man skriver brev. Du kommer att få läsa olika typer av brev. Du kommer sedan att få skriva både ett informellt och ett formellt brev.

Konkretiserade mål:

  • Du ska visa att du känner till hur ett brev är uppbyggt.
  • Du ska kunna använda skiljetecken.
  • Du ska kunna skriva ett brev med tydligt innehåll.

Uppgift:

Du ska skriva två brev inom genren, nämligen informellt och formellt brev. Du skall även deltaga aktivt på lektionerna då vi talar, läser, skriver och lyssnar.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback