Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

LPP i Teknik vt 19 för år 5 - Område Konstruktion - Att bygga stabilt och hållbart

Kisslebergsskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

" I vid mening kan teknik ses som ett resultat av människans strävan efter att förbättra och trygga sina livsvillkor" I detta området är hållfasta och stabila konstruktioner i fokus men inte ensidigt i form av bygguppgifter utan även som text som beskriver bygghistoria och för- och nackdelar med olika byggnadsmaterial, dvs konskekvenser av teknikval.

Under vårterminen -19 kommer vi att arbeta med området "Hållbara och stabila konstruktioner"  inom Tekniken. Nedan följer planering för området. 

Undervisning/arbetssätt

 • Diskussioner vid genomgångar
 • Enskilt arbete under lektionstid
 • Filmer
 • Praktiska uppgifter som tex att följa en ritning alternativ konstruera en egen ritning utifrån en idé
 • Bygguppgifter enskilt och i grupp  
 • Redovisning/utvärdering av dina kunskaper i form av skriftlig dokumentation 

 

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • Känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart
 • Följa en ritning och bygga en egen fysisk modell
 • Berätta något om byggteknikens utveckling
 • Använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen samt hur modellen är konstruerad och vad den är avsedd för. 

 

Bedömning

Vi bedömer/observerar din förmåga att:

 • Tillgodogöra dig grundläggande faktakunskap inom området
 • Använda denna kunskap när du är med och diskuterar genom att du lyssnar på vad andra säger, ställer frågor samt framför och bemöter åsikter
 • Förstå och använda dig av viktiga begrepp du lärt dig, som är specifika för området, när du för resonemang (som tex stabil, hållbar, ritning, material, förnybar, isolerar, fackverk, balkbro, valvbro, hängbro)
 • Genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att strukturerat pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
 • Under konstruktionsarbetets pågående fas bidra med handlingsalternativ som leder arbetet framåt
 • Visa att du under arbetsprocessen kan göra dokumentationer av ditt arbete med ritningar, fysiska modeller samt texter där du gör jämförelser mellan olika material, drar slutsatser och resonerar runt resultaten.

   


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
LPP i Teknik vt 19 för år 5-6 - Område Hållbara och stabila konstruktioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback