Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Näringskedjor

Linehedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Hur andas växter? Vad behöver vi människor och djur för att andas och leva? Vi kommer i detta arbetsområde att få lära oss hur enkla organismer i naturen är beroende av varandra. Vi kommer även att lära oss vad näringskedjor är och flera olika exempel på näringskedjor.

 

Näringskedjor årskurs 3 Linehedsskolan

No

Syfte:

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 

Förmågor i fokus:

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologins samband i människokroppen naturen och samhället.

 

Centralt innehåll:

Året runt i naturen

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

  Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 

 Året runt i naturen

 • Eleven ska kunna namnge enkla djur och växter i närmiljön samt veta hur dessa kan sorteras och grupperas efter egenskaper som vad de äter, hur de ser ut eller vart de lever.
 • Eleven sak veta vad en näringskedja är samt kunna ge exempel på näringskedjor. De ska även kunna beskriva hur växterna är beroende av varandra, hör ihop och ingår i ekosystemet.

Genomförande:

Vi kommer att inleda arbetsområdet med att gemensamt göra ett VÖL schema för att kunna göra eleverna delaktiga i planeringen och få inflytande över arbetssätt och innehåll. 

Vi kommer att: 

 • Ha genomgångar.
 • Arbeta med både praktiska och teoretiska uppgifter.
 • Se informativa filmer inom området från sli.
 • Producera egna faktatexter. 
 • Koppla bilduppgifter till området genom att rita egna bilder av näringskedjor. 
 • Arbeta enskilt, i par och mindre grupper.
 • Använda och arbeta med begreppskort i mindre grupper. 
 • Skapa samtal genom övningar som ”vem ska bort” i lämpar och mindre grupper.

 

Bedömning:
Du visar att du kan genom att:
* Du deltar aktivt på lektionerna och i våra diskussioner.
* Du ska känna till vad en näringskedja är samt kunna ge något exempel på en näringskedja.
* Du ska förstå hur växter, djur och människor är beroende av varandra.
* Du känner till de viktiga begreppen inom området samt visar förståelse för sambanden mellan organismer i ekosystemet.

Bedömningsverktyg: 
Begreppskort i mindre grupper.
Samtal utifrån "Vem ska bort" både i lärpar och i helklass.
Skriftliga egenproducerade faktatexter och stenciler.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback