Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

5

Örngott med schablontryck

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

I detta slöjdprojektet kommer du få lära dig trycka med schablontryck och träna på sömnad med symaskin. Du ska formge och tillverka ett örngott med ett personligt motiv.

 

Arbetssätt:

 • workshop schablontryck
 • eget arbete med en slöjdprocess (planering, genomförande - produkt och utvärdering) kopplat till arbetsområdet.

Undervisningens innehåll:

 • börja gör en planering; hur ska du dekorera ditt örngott? Vilka färger väljer du Skissa!
 • genomför din ide', dvs, sy och trycka ditt örngott, följ beskrivningen.
 • använd lämpliga verktyg, redskap och maskiner
 • försök följa instruktionerna
 • skriv loggbok i slutet av varje lektion
 • skriv en utvärdering (stödfrågor finns)

Vi tränar på: 

 • att du har ideér och kan genomföra en idé
 • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc)
 • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande
 • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter
 • din förmåga att reflektera både i slödprocessen över ditt arbete och arbetssätt, samt efter avslutat arbete
 • din självständighet i slöjdprocessen 

 

Bedömning

(=Hur ser man vad du kan?) När du är färdig med ditt slöjdprojekt inom arbetsområdet lämnar du in

 1. Planering
 2. Produkt 
 3. Utvärdering

Detta är bedömningsunderlag tillsammans med det du gör på lektionerna. 

Jag läser din loggbok för att se hur du tänker kring ditt slöjdarbete och ger feedback. 

I matrisen ser du bedömningen av förmågorna kopplat till detta arbetsområde.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen
Textilslöjd åk 5
Slöjd 1-6
Utvecklingsmatris i textilslöjd åk 4 & 5
Uppgifter
Uppgift 1
Uppgift 2

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback